About Cocarb

Cocarb is an activated carbon company, with expertise and commitment to produce superior quality steam activated carbons products, ranging from different grades of granular to various filters, as well as customized products. We do private label and special packaging.

Cocarb is a joint venture established in 2013 with PT. Tanso Putra Asia with production plants in Sumatra and Java Indonesia. Together we have more than 20 years of experience and knowhow in producing steam activated carbon for the global carbon industry. Our aim is to grow together and enlarge our product portfolio with more products related to activated carbon.

Customer focus and communication is important for us. We develop new innovative solutions together with our customers. We take pride in producing carbon in an environmentally friendly way. Carefully steamed activated coconut charcoal is the greener way to activated carbon.We bring the best value with our carbon products, to your life and business.

Segments

Cocarb for Air and GasOferujemy szeroką gamę rozwiązań w zastosowniu węgla aktywnwgo z kokosa dla skutecznego oczyszczenia powietrza i gazu. Nasze węgle mają wyjatkowo mikroporowatą strukturę i są przeznaczone w szczególności do adsorpcji związków o małej masie cząsteczkowej obecnych w niskich stężeniach w powietrzu lub gazie. Produkty Cocarbs są opłacalne, chronią nas i środowisko.

Cocarb for Water TreatmentAktywny węgiel z kokosa jest najlepszym wyborem do oczyszczania wody i stosowany jest w filtrach z węglem aktywnym, zarówno w komercyjnych systemach uzdatniania wody jak i  małych filtrach wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Korzyści płynące z zastosowania naszych produktów to maksymalne usuwanie zanieczyszczeń, wysoka zdolność adsorpcji, czysta i łatwa obsługa filtrów i minimalna degradacjia produktu zapewniające niski spadek ciśnienia. Czysta woda jest niezbędna a my sprawiamy że jest osiągalna.

Cocarb for Gold RecoveryGórnictwo potrzebuje niezawodnych produktów o wysokiej jakości i Cocarb jest tu zaufanym partnerem. Nasze węgle aktywne są stosowane do odzysku złota i innych metali szlachetnych. Nasz granulat na bazie węgla z kokosa jest bardzo twardy, wolny od płytek i ma dużą objętość porów. To gwarantuje szybką absorpcję i maksymalne oczyszczenie złota. Skontaktuj się z nami aby zapytać naszych specjalistów o więcej informacji.

Cocarb for Petroleum IndustriesWęgle odgrywają ważną rolę w oczyszczaniu powietrza na całym świecie. Nasze węgle aktywne są stosowane w szerokiej gamie procesów w przemyśle naftowym i gazowym. Dotyczą one obszarów, takich jak oczyszczanie wody skompensowanej, oczyszczania gazu ziemnego oraz filtracji zanieczyszczeń (takich jak tlenki azotu, dwutlenku siarki, lotnych związków organicznych i metali ciężkich), uwalnianych jako produkt uboczny przy rafinacji i spalania paliw kopalnych.

Cocarb for Food and BeverageProdukujemy wyroby, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym i alkoholowym oraz przy produkcji napojów. Użyta woda po przefiltrowaniu w stacji uzdatniania dotrze czysta do  konsumenta. Jest to bardzo ważne w przemyśle nie tylko napojów ale i w każdej innej firmie gdzie woda używana jest na jakomkolwiek etapie produkcjii. Nasze produkty są testowane i certyfikowane w celu spełnienia najwyższych standardów. Nasze węgle są zaufanym narzędziem w procesach dostarczania wysokiej jakości produktów.

Cocarb for ChemicalsWęgiel aktywny jest stosowany w celu zmniejszenia zawartości zanieczyszczeń, takich jak zabarwienia i pozostałości w roztworach w przemyśle farmaceutycznym, produkcji oleiny i innych gałęziach przemysłu chemicznego. Posiadamy węgle standardowe  oraz wiedzę do tworzenia indywidualnych rozwiązań tak aby zapewnić idealny nośnik katalizatora. Węgiel aktywny z kokosa jest często wybierany ze względu na jego większą powierzchnię wewnętrzną, optymalną strukturę porów, niskie ścieranie, wysoką gęstość i czystość.